Detail značky… FLEX

Každý tento výraz zná, mnozí toto každý den používají, nikdo ale skoro neví, že „flexa“ má svůj původ od vynálezu FLEX, dříve Ackermann+Schmitt. V roce 1922 zakládají Hermann Ackermann a Hermann Schmitt ve Stuttgart-Bad Cannstatt  stejnojmenný podnik, aby mohli svůj vlastní vynález vyrábět a prodávat ruční brusku MS 6, jejíž elektromotor byl poháněn flexibilní  hřídelí. Tento znak dává zcela novému nářadí své jméno - FLEX. Odsud tedy pochází dnešní název značky a také pojem běžně užívaný – flexa.

Podrobné informace k jednotlivým výrobkům lze získat také na www.flex-tools.com/cz/