Patička e-mailu

Upozornění: Obsah tohoto mailu je důvěrný a je určen pouze příjemci, který je uveden v adrese e-mailu a kterému byla zpráva adresována. Nesmí být sdělen nikomu kromě adresáta a nikdo jiný jej též nesmí využít. Pokud bude e-mail přijat omylem, uvědomte prosím okamžitě odesílatele a následně e-mail ze svého systému vymažte.
 
Notice: This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediatly and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.