Půjčovní řád

                 

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník:

a) byl starší 18 let,

b) předložil platný doklad určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz

c) složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí.

Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení stroje – případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).
Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pouze pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním ochranných pomůcek.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny na provozovně a na www.naradi-vesely.cz.

Povinnosti nájemce (zákazníka)

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná.


V případě, že zákazník půjčené nářadí potřebuje déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit pouze telefonicky po dohodě s pronajímatelem, zda je prodloužení možné.  Pokud na vrácení navazuje další rezervace jiného zákazníka, není tuto rezervaci možné prodloužit.

Pokud zákazník nevrátí, předmět smlouvy ve stanovené lhůtě vyhrazuje si pronajímatel právo účtovat 100% příplatek z půjčovného za překročenou dobu.

V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem. Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje, tj. extrémnímu namáhání (týká se i nástrojů).

Mechanická poškození hradí zákazník – např. poškozený kabel či pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje (pokud je lze ihned stanovit), nebo zálohově.

Upozornění

Prosíme zákazníky, aby si při předvedení stroje zkontrolovali zejména:

  • úplnost zubů u pilových kotoučů,
  • kompletnost SK hrotů vidiových vrtáků a korunek.

V případě poškození  nástroje  účtuje pronajímatel poměrnou hodnotu počítanou  z ceny nového nástroje.

  • vylomení vidiového zubu pil. kotouče – 1 zub
  • vylomení 3 a více zubů – účtuje se hodnota celého kotouče
  • vylomení zubu korunky
  • poškození nože hoblíku (i malé vyštípnutí) – požadována úhrada celého nového nože dle ceníku.

V případě odcizení či ztráty půjčeného nářadí dle rozpisu v nájemní smlouvě uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.

PDF verze pro tisk: ZDE